III Kongres Organizacji Polskich w Niemczech

Spotkanie z pelnomocnikamiW pomieszczeniach przedstawicielstwa Nadrenii Północnej Westfalii w Berlinie, w dniach 9-go i 10-go grudnia 2016 roku odbył się trzeci Kongres Organizacji Polskich w Niemczech. Organizatorzy, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz Ministerstwo Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych NRW przy współpracy z Biurem Polonii w Berlinie przygotowali bogaty program.

W trakcie Kongresu odbyło się po raz pierwszy spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych z Pełnomocnikami ds. Polonii poszczególnych krajów związkowych. Pełnomocnicy z Nadrenii Północnej Westfalii, Brandenburgii, Meklemburgii Pomorza Przedniego, Bremy, Hamburga i Hesji wraz z przedstawicielem federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mogli bliżej zapoznać się z organizacjami polonijnymi, ich działalnością i stanem ich zorganizowania, Biurem Polonii w Berlinie prowadzącym portal internetowy "Polonia-Viva", Związkiem Polaków w Niemczech i z Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech "Porta Polonica" oraz z problematyką nauki języka polskiego w Niemczech. Sekretarz Stanu Thorsten Klute przedstawił opracowanie "Integracja osób pochodzenia polskiego w NRW" jako przykład wzorowej integracji zee społeczeństwem niemieckim. Po otwarciu Kongresu m.in. przez Ambasadora RP prof. Andrzeja Przyłębskiego odbyła się dyskusja na temat nauki języka polskiego w Niemczech, którą poprowadziła dziennikarka Deutsche Welle - Magda Gwóźdź - Pallokat. W ożywionej wymianie poglądów udział wzięli: Dorota Arciszeska- Mielewczyk, dr Jörg Bentmann, Thorsten Klute, Longin Komołowski, Szymon Szynkowski vel Sęk oraz dr Edward Kieyne. Przy akordach polskiego jazzu w wykonaniu wybitnego polskiego jazzmana Leszka Żądło i Larrego Portera, lampce wina i długich rozmowach zakończył się pierwszy dzień Kongresu.
W drugim dniu, po referatach wprowadzających dotyczących polsko - niemieckiego Okrągłego Stołu, przyszłości języka polskiego w Niemczech oraz problematyki "Młodej Polonii", przystąpiono do pracy w komisjach, na których wypracowano m. in. następujące postulaty:
1. Komisja ds. polsko - niemieckiego Okrągłego Stołu
a) przyjęto ocenę realizacji postanowień Okrągłego Stołu wraz z postulatami strony polonijnej prezentowanymi przez Konwent Organizacji Polskich w Niemczech
b) zaproponowano powołanie przy Konwencie następujących komisji problemowych:
1. Kultura i Media
2. Sport
3. Oświata
4. Historia i Tradycja
5. Przedsiębiorczość
6. Forum Młodych
2. Komisja ds. języka polskiego
a) wznowienie pracy komisji/grupy roboczej AG-4
b) wydanie przez władze poszczególnych krajów związkowych stosownych rozporządzeń wykonawczych, koniecznych do umożliwiania nauczania języka polskiego w niemieckich szkołach publicznych
c) przedłużenie nauki języka polskiego jako języka ojczystego we wszystkich krajach związkowych aż do matury
d) zapewnienie finansowania nauczania języka polskiego jako języka ojczystego w organizacjach polonijnych
3. Forum Młodych
a) przepracowanie prezentacji organizacji polonijnych w aspekcie oferty skierowanej do młodego pokolenia
b) większego włączania młodych w prace i wydarzenia polonijne, np. poprzez komisję ds. młodzieży

Kongres Organizacji Polskich zakończył się podsumowaniem i przyjęciem wypracowanych w komisjach postulatów. Na zakończenie goście i delegaci udali się do Ambasady RP na spotkanie z Ambasadorem RP prof. Andrzejem Przyłębskim. W Kongresie obok wymienionych już Pełnomocników ds. Polonii udział wzięli zaproszeni goście: dr Jörg Bentmann z federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Dorota Arciszewska- Mielewczyk wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą wraz z posłanką Małgorzatą Wypych (członkiem komisji), Szymon Szynkowski vel Sęk - przewodniczący polsko - niemieckiej grupy parlamentarnej, Longin Komołowski prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Marcin Stefaniak dyrektor generalny Instytutu Pamięci Narodowej, Konsulowie Marcin Jakubowski oraz Marek Sorgowicki. Kongres został zorganizowany dzięki osobistemu zaangażowaniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Nadrenii Północnej Westfalii - Thorsten' a Klute, któremu Konwent wyraził szczególne podziękowania. Podziękowania zostały skierowane również do Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Ministerstwa Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Nadrenii Północnej Westfalii, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za sfinansowanie Kongresu.
Kongres Organizacji Polskich w Niemczech, stał się forum do prezentacji najważniejszych zagadnień nurtujących Polonię oraz do wspólnych uzgodnień w wielu kwestiach. Podczas Kongresu delegaci organizacji polonijnych, również tych z poza Konwentu mieli możliwość wypowiedzi i wspólnego przygotowania zadań i zagadnień jakimi Konwent i Biuro Polonii będzie zajmowało się przez kolejne lata. Jest to pozytywny przykład na to, że pomimo różnic udaje się nam wypracować tematy do wspólnego działania. To może wzbudzać optymizm, tym bardziej że po raz pierwszy podczas Kongresu odbyło się również Forum Młodych, na którym młodzież mogła przedstawić swój punkt widzenia i zaproponować własne postulaty.
Alexander Zając

© 2004 Polska Rada w Niemczech. All Rights Reserved. Designed By E-Daron